UG COURSES:

1.  Bachelor of Arts(B.A)
2.  Bachelor of Arts(Hons.)English
3.  Bachelor of Commerce
4.  Bachelor of  Business Administration
5.  Bachelor of Science(Non-Medical)
6.  Bachelor of  Science(Computer Science)
7.  Bachelor of Computer Application
Link for course combination

PG COURSES:

1. Masters of Commerce
2. Masters of Science Geography 
3. Masters of Arts(Hindi)
4. Masters of Arts(Music)